Comunitats

Redacció i gestió de projectes per a Comunitats o altres entitats, així com la elaboració de qualsevol tipus de Certificat, ja sigui per una vivenda o per a edificis, com poden ser la Certificació Energètica, Certificats d’Habitabilitat, les Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE’S), Certificat d’Aptitud de l’Edifici…..