Obra privada / Habitatge / Direcció d'execució de la rehabilitació i canvi d'us d'un edifici de vivendes i local

EmplaçamentCarrer Aragó
ArquitecteToni Sansón - Marc Rossell
Arquitecte tècnicJaume Casas - RG
PromotorPrivat
Constructor ROIG CONSTR. Y SERV.,S.L.
Contractista2018
Data inicien execució
Data finalització