Privacitat

Privacitat

EL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS S'EFECTUA D'ACORD AMB ALLÒ DISPOSAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, INFORMANT A L'USUARI/CLIENT DE LA POSSIBLE INCORPORACIÓ DE LES SEVES DADES EN FITXERS, DEL TRACTAMENT INFORMÀTIC QUE VAN A SER SOTMESOS, AIXÍ COM DE LA FINALITAT PER A LA QUE SÓN RECOLLITS I TRACTATS I DELS SEUS DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ. ROSSELL-GINER I ASSOCIATS S.L.P. COM A RESPONSABLE DEL FITXER, COMPTA AMB ELS MITJANS TÈCNICS, ORGANITZATIUS I HUMANS NECESSARIS PER GARANTIR LA SEGURETAT I PROTECCIÓ DELS SEUS SISTEMES D'INFORMACIÓ AIXÍ COM DE LES DADES I INFORMACIÓ DELS CLIENTS QUE EN ELLS S'EMMAGATZEMEN. PER MILLORAR LES PRESTACIONS DE LA WEB SITE, ROSSELL-GINER I ASSOCIATS S.L.P. UTILITZA COOKIES QUE RECULLEN INFORMACIÓ DE NAVEGACIÓ AUTOMÀTICAMENT. LES COOKIES SÓN PETITS ARXIUS DE TEXT QUE ES COL·LOQUEN EN EL NAVEGADOR DEL USUSARIO/CLIENT, PER GUARDAR LES SEVES PREFERÈNCIES. PER SI SOLES, LES COOKIES NO PROPORCIONEN NI EL NOM DE L'USUARI NI CAP UNA ALTRA DADA PERSONAL LLEVAT QUE S'HAGI FACILITAT VOLUNTÀRIAMENT. TAMPOC PODEN LLEGIR DADES DEL DISC DUR NI ARXIUS COOKIE CREATS PER ALTRES PROVEÏDORS. L'USUARI/CLIENT TÉ LA POSSIBILITAT DE CONFIGURAR EL SEU NAVEGADOR PER SER AVISAT EN PANTALLA DE LA RECEPCIÓ DE "COOKIES" I PER IMPEDIR LA INSTAL·LACIÓ DE LES MATEIXES EN EL SEU DISC DUR.